Italiaans 3

We werken Con Piacero 1 uit en starten na de Kerst met het volledig Italiaanse lesboek Nuovo Espresso en gaan door met het vergroten van de woordenschat en het verder ontwikkelen van de spreek- en luistervaardigheid.

Er wordt veel geoefend in kleine groepjes.
Daarnaast besteden we aandacht aan Italiaanse cultuur, tradities en gebruiken.

De lesstof herhaalt u thuis met oefeningen uit het lesboek.

De lessen worden gegeven op: donderdag van 19.00-20.15 uur.

Cursusduur: 23 lessen, cursusprijs € 330.

Lesmateriaal:
Het lesmateriaal kunt u te zijner tijd apart bij La dolce lingua bestellen.

naar beginpagina